குமரகுரு

சென்னையிலுள்ள ஐ.டி துறை நிறுவனமொன்றில் பணிபுரியும் குமரகுருவின் கவிதைத் தொகுப்புகள் இதுவரை தமிழில் இரண்டு ஆங்கிலத்தில் ஒரு தொகுப்பும் வெளியாகியிருக்கின்றன.
சருகுகள் இறந்து போன இலைகள் காட்டுத்தீயில் எரிந்து விடாத சருகுகள் காற்றில் அலைந்து அலைந்து காட்டுத்தீயின் கொடூர கணங்களையும்...
நகராத இலைகளை வருட தென்றல் காத்திருக்கும் பொழுதிலொரு அலை எழுகிறது, சிப்பிகளைத் துப்பிவிட்டு மீண்டும் கடலுக்குள் சென்று விடுகின்றது...
மேலும் கீழுமாக விழுந்தும் எழுந்தும் நகர்ந்தபடியிருந்தது மின்னூக்கி! இரண்டு புறமும் எரியும் எண் கண்கள் மினுக்க மினுக்க வாயைப்...
முன்னொரு காலத்தில் தன் மரத்தின் இலை கொண்டுதான் எறும்பொன்று பிழைத்ததென்றறிந்த மரம், எறும்புகளுக்காக இலையுதிர்க்கத் துவங்கியது!! எறும்புகளோ! இப்போதெல்லாம்...
நெற்றி சுருக்கத்தில் கதையெழுதுவதுதான் இயற்கையின் வேலை!! நீர்படுகையிலமர்ந்து இயற்கையை ரசிக்க வைத்துதான் உங்கள் வயதை இயற்கைத் தின்கிறது!! ரசித்தலொரு...