கவிதைகள்

நிலைக்குத்தும் மௌனத்தோடு.. புழுங்கும் அறைக்குள் என்னை விழுங்கும் சொல்லைத் தந்து செல்கிறாய் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் நீலம் பாரிக்கிறது அதன் உடல்...
மீட்டலின் பொருட்டான வேண்டல். பதிலிடாது அடைகாத்த மௌனம் அலைக்கழித்துப் பொறிக்கிறது குஞ்சுகளை அனவரதமும் கேள்விகளாக கிறங்கிட வைத்து. அஃதொரு...
ஓர் ‘நான்’ பழகிப் போன இலக்கை தனியாகப் பயணிக்கும் தருணங்களில் மிக நீண்ட தூரம் எடுத்துக் கொள்ளும் பாதையைத்...
அ) மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிறது மரணம். சலிப்பில்லாத மரணம், கசந்துபோகாத காமத்தைப் போல. ஆ) சுழலும் சலூன் நாற்காலியின்...
1. பிரிதல் ஒப்பந்தம் நாமிருவரும் பேசாமல் இருப்பதற்கு தொடர்பற்றுத் தொலைவதற்கு ப்ரியங்கள் இழப்பதற்கான வாய்ப்புக்களுக்கு குறைவில்லை. ஆயினும் எதோ...
இந்த நிமிடம் சீக்கிரமே முடிந்து போய்விட வேண்டும்.. எவ்வப்போதுக்குமான மௌனத்தை அறிந்துகொள்ள பழக்கப்படுத்தியிருக்கிறாய் அதனை சுலபமாகக் கடந்துவிட முடிந்ததில்லை...
பூ(னை)க்குட்டி அவள் தன் மூக்குத்தியை மாற்றிப் பார்க்கிறாள். தலைமுடியைக் கத்தரித்துப் பார்க்கிறாள் ஒவ்வொரு உடையாக அணிந்து பார்த்து அதிருப்தியில்...
நிம்மதி பேசித் தீர்க்க வேண்டியதைப் பேசாமலே தீர்த்துக்கொண்ட பின்னர்… பேசியிருக்கலாமோ என்று அவரவர்க்குள்ளேயே பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் இருவருமே. தீர்த்துக் கொண்ட...