மொழிபெயர்ப்புகள்

இளைய அலெக்சான்டர் இந்தியாவை வெற்றி கொண்டார். அவர் தனியனாகவா வெற்றி கொண்டார்? சீசர் கால் பிரதேசத்தை வென்றார். அவருடன்...
இக் கணத்தில் நான் நினைப்பது… – நான் நினைக்கிறேன் இக்கணத்தில் இப் பிரபஞ்சத்தில் யார் ஒருவருமே என்னைப் பற்றி...
1. மெழுகுவர்த்திகள்   நம் எதிர்கால நாட்கள் நம் முன் நிற்கின்றன ஏற்றப்பட்ட சிறிய மெழுகுவர்த்திகளின் வரிசையைப் போல...
இறுகப் பூட்டிய கதவுகளோடு, துயிலும் அண்டை வீட்டவர் நான் மட்டுமே இரவில் அடிக்கடி தட்டப்படும் ஒலியைக் கேட்கிறேன், ‘அபுனி,...
கடிகார மனிதன்    “கூடுதலான ஒரு நாளுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுப்பாய்?” கடிகார மனிதர் குழந்தையிடம் கேட்டார். “ஒரு...
கடல் அதனுடைய குழந்தைப் பற்களை இழந்துவிட, அவை கரை மீது கிளிஞ்சல்களாயின. ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு புதிய பற்கள்...