தொடர் கட்டுரைகள்

ஆனால்..  நாம் எப்போதைக்கும்  வெறுமனே  உட்கார்ந்தபடியும்  நம் காயங்களை வெறித்தபடியும் இருந்திட முடியாது.. -ஹருகி முரகாமி (ஜப்பானிய எழுத்தாளர்)...
உண்மை என்பது, உருவமைப்பிற்குரிய துல்லியத் தன்மைகளின் துல்லியமற்ற பிரதிபலிப்பு. –பிளேட்டோ (கிரேக்க தத்துவ ஞானி) 428-348 BC  ...
மனித முகத்தை சரியாகப் பார்ப்பவர் யார்: புகைப்படக்காரரா  கண்ணாடியா  ஓவியரா – பாப்லோ பிகாஸோ (ஸ்பானிய ஓவியர்) ,...
உனது இதயத்தில் தீர்க்கப்படாமல் மிச்சமிருக்கின்ற  அனைத்தின் மீதும் பொறுமை கொள்.  கேள்வியில் உயிர்த்திரு. -ரெயினர் மரியா ரில்கே (ஜெர்மன்...
யாருக்கெல்லாம் இயல்புகளை தம்மிடமும் பிறரிடமும்  மறைத்துக்கொள்ள வேண்டிய தேவை உள்ளதோ  அவர்களுக்கான கருவித்தான்  தணிக்கை என்பது.  –  சார்லஸ்...
  கவிதை என்பது வாழ்வுக்கு மாற்றல்ல.  வாழ்வைக் குறைநிறைப்புவதில் அது ஒரு வழி மட்டுமே. –கிறிஸ்டோபர் ஓக்கிக்போ. (நைஜீரிய...