இதழ் 27

வேறெங்கோ.. குப்பையைக் கிளறிக்கொண்டிருந்தபோது நீ கிடைத்தாய் மட்கி போயிருந்தாய் விரல் நுனி பட்டாலே நொறுங்கிவிடும் உன் பெயர் மீது...
விலகியிருக்கும் மைல்கற்களின் உரையாடல் என்னவாயிருக்கும் யுத்தத்திலிருந்து திரும்பியவனின்‌ காதுகளாய் தவிக்கும்‌ மனதோ சதா உருமாறும் விலங்கு நேசத்திற்கு ஏங்கும்...
சிங்கப்பூர் தங்கமுனை விருது பெற்ற கங்காவின் கவிதைகள் குறித்து. சிங்கப்பூர் கவிஞர் கங்கா அவர்களின் தங்கமுனை விருது பெற்ற...
இதழ் பிரித்து நீ சொல்ல முயலும் ஒவ்வொரு பிழையான உச்சரிப்பிற்கும் பின்னே ஒளிந்திருக்கும் வார்த்தைகள்தான் எனது இதுநாள் வரையிலான...
புல்டோசர் புல்டோசர்கள் வீடுகளை தரைமட்டம் ஆக்குகின்றன. புல்டோசர்கள் நம்பிக்கையின் மேல் ஊர்நது சென்று நசுக்குகின்றன. புல்டோசர்கள் கனவின் முதல்...